پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

تهیه و توزیع غدای مهماندار دارای سه شعبه واقع در سعادت آباد، آرژانتین و فرودگاه امام خمینی به صورت کاملا تخصصی با سابقه ای طولانی مشغول به خدمات دهی می باشد. این شرکت محترم خدمات خود به مشتریان که شامل شرکت های مختلف و نیز منازل می شوند و همچنین ارتباط شعب و ستاد را با استفاده از سیستم های شرکت پارس رویال به صورت فرایند محور انجام میدهد.