پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

تاریخچه شرکت فراصرفه :

شرکت فراصرفه در تاریخ 12 آبان ماه سال 1379 هجری شمسی با رعایت قوانین جاری کشور و طبق مقررات اساسنامه و با هدف خدمت به جامه تاسیس شد و در تاریخ 28 آبان ماه سال 1379 تحت شماره 168240 در اداره ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .

موضوع فعالیت

 

موضوع وحدود فعالیت شرکت عبارت است از انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش و پخش هر نوع کالا، انجام هرگونه خدمات پخش کالاو حق العمل کاری، مشارکت در سهام شرکتهای دیگر و خرید سهام آنها و ایجاد کارخانه، کارگاه، فروشگاه، مراکز توزیع و نظایر آنها و انجام هرگونه امور بازرگانی که به موجب قانون تجارت مجاز و مربوط به موضوع شرکت باشد.