پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

از شرکت های به نام دارویی ایران که سهم قابل توجهی در پاسخگویی به نیاز جامعه پزشکی ایران دارد. شرکت یکتا از محصولات ابری شرکت پارس رویال استفاده مینماید