پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

شرکت پخش راسن درمان (سهامی خاص)

تاریخچه

1-   تاریخچه شرکت :

شرکت پخش راسن درمان (سهامی خاص) در تاریخ 16/7/1384 به شماره 256474 و شناسه ملی 10102967543 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با نام شرکت پویا پخش راسن به ثبت رسیده است که از تاریخ 25/11/1390بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از "شرکت پویا پخش راسن" به "شرکت پخش راسن درمان" تغییر یافته است.

2-   فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت از انواع فعالیتهای بازرگانی واردات و صادرات و خرید و فروش و بسته بندی و توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز،توزیع و پخش انواع دارو با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، اخذ نمایندگی در شرکتهای داخلی و خارجی، ایجاد شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و مالی و پولی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوعات فوق مرتبط باشد.

3-   محصولات شرکت:

سبد کالایی این شرکت محصولات بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو می باشد.