پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

اخبار و اطلاعیه‌ها
سالوشن جی مبتنی بر تکنولوژی ابری CLOUD ERP
(۰۲۱) ۸۸۶۵۸۵۸۹

سالوشن جی مبتنی بر تکنولوژی ابری CLOUD ERP

مجموعه سیستم های جی با استفاده از تکنولوژی ابری به سازمان شما امکان استفاده از سیستم های جامع مالی ( حسابداری و خزانه داری)٫ فروش٫ حقوق دستمزد٫ اموال٫ تولید٫ انبارداری و خرید دا با تکنولوژی ابری در اختیار شما قرار میدهد