پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

سیستم انبارداری شرکت پارس رویال قابلت کار به صورت جداگانه و یا متصل با دیگر سیستم ها به صورت یکپارچه را دارا میباشد:

 

سیستم های انبارداری با توجه به قیمت خرید کالا، علاوه بر داشتم چندین انبار در حوزه های متفاوت نیازمندی مشتریان را برای داشتن کاربری های گوناگون انبار با ویژگی های ذیل پاسخگو میباشند:

 

تعریف متعدد انبار

 ارتباط اختصاصی هر انبار با کاربر ( یا گروهی از کاربران)

انبار ریالی، تعدادی و حجمی

روش های متعدد قیمت گذاری همچون استاندارد، میانگین موزون، نامعین،  LIFO  و  FIFO

اعمال ریالی کردن انبار

ثبت درخواست خرید و اعلامیه خرید

انبارگردانی خودکار و اتوماتیک

کنترل مغایرت گیری بین انبار ها و به نسبت با سایر سیستم ها

تعدیل قیمت، ریالی کردن و ارتباط برای اسناد انبار

بررسی و مشاهده کاردکس کالاها به تفکیک انبار، گروه کالا، تولید کننده و ....

 

گزارشات مدریریتی، موجودی (کالا، ریال، گروه کالا، انبارهای جمعی و مجزا)