پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

  دارای سریعترین و دقیق ترین نظام پشتیبانی و به صورت یکپارچه با سیستم های فروش، پخش، حسابداری، خزانه داری، انبارداری، تبلت، موبایل و نقشه کار میکند تا دقیق ترین و به روزترین اطلاعات را دریافت و محسابات لازم را انجام دهد.

 

از ویژگی های سیستم حقوق دستمزد پرسنلی به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:

 

محاسبات بیمه، تهیه و ارسال دیسکت

محاسبات حقوق دستمزد متناسب با فرمول حقوقی سازمان شما ودولت

محسابات پورسانت سازمانهای فروش، پخش، مالی و ... متناسب با موارد مورد نظر سازمان به صورت پلکانی، متناسب با فعالیت و راندمان

تعریف انواع حکم های سازمانی، قراردادی، مالیاتی و محاسبات مرتبط با آنها

 

 تولید انواع گزارشات مورد نظر کاربران