پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

سیستم اموال تمامی اموال منقول، غیر منقول و نا مشهود را که به نحوی در امور مالی شرکت دخیل هستند ثبت و در جریال محاسبات مالی لحاظ مینماید.

 

از وظایف این سیستم نگهداری اطلاعات امین اموال، طبقات اموال، ارتباطات سازمانی، اطلاعات محل نگهداری، تعیین روشهای پلاک گذاری، مدیریت نقل و انتقال اموال، محاسبات استهلاک، ثبت و محاسبات اسقاطی ها ، حادثه دیده ها و به فروش رسیده ها