پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

نرم افزار solution.Yammi به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای برای افزایش بهره وری و همچنین اقزایش سرعت و کیفیت خدمات رسانی رستورانها، کیترینگ ها به مشتریهایشان طراحی و تولید گشته است.

​اقابلیت اعمال و اجرا سیاست های تخفیف و جوایز، ارایه انواع گزارش ها و همچننین ردیابی عملیات های مختلف مانند تعییر قیمت و ثبت فیش از جمله مزایای این نرم افزار می باشد.