بهترین محصولات نرم افزاری با
پارس رویال

projects-img-1 (Demo)
0
پروژه موفق با پارس رویال
محصولات شرکت پارس رویال براساس سایز سازمان های مشتریان و نیز حوزه های عملیاتی متغییر است. براساس سایز مشتری محصولات زیر قابل ارائه است.
Solution ART
Solution PLUS
Solution SHOP
Solution CS

سازمان های کوچک سازمان‌هایی هستند که مانند یک فروشگاه، تعداد کاربر کم و عملیات ساده و محدودی دارند. برای این سازمان‌ها سادگی نرم افزار و نداشتن کنترل های دست و پاگیر از الویت برخوردار است.

سازمان‌های متوسط سازمان‌هایی هستند که تعداد 10 تا 50 کاربر دارند و در یک تا 2 مکان فیزیکی مستقر هستند. در این سازمان‌ها فعالیت های گوناگون توسط افراد مختلف انجام می شود. این افراد در کنار هم به اداره ی سازمان می پردازند و این امکان را دارند که از نزدیک و با گفتگو موضوعات فرایندی را جلو ببرند. در این حوزه سیستم نرم افزاری تابع تصمیمات اشخاص خواهد بود.

سازمان های بزرگ دارای پراکندگی جغرافیایی هستند. مانند یک شرکت بزرگ توزیع در شهرهای مختلف و یا فروشگاه های متعدد یک فروشگاه زنجیره ای.