پارس رویال

راهکارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

راهکار ویژه
فروشگاه‌های زنجیره‌ای

فروشگاه زنجیره ای از چندین فروشگاه عرضه کالا تشکیل شده است که تحت مالکیت و مدیریت واحد کار می کنند. درحقیقیت کلیه فعالیت های تبلیغاتی، خرید، توزیع و ارائه استراتژیهای فروش به صورت یک فرماندهی واحد انجام می شود.