پارس رویال

راهکارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

راهکار ویژه
پخش و فروش سراسری

شرکت های پخش همانگونه که از تعریف فعالیتشان بر می آید، وظیفه ی خرید عمده ی کالاها و فروش به خرده فروشان را بر عهده دارند. اما حوزه های جغرافیایی این فرایند در شرکت های پخش متفاوت است. گاه یک شرکت پخش به صورت محلی و در یک منطقه ی جغرافیایی محدود فعالیت می کند و گاه یک شرکت پخش می تواند در مناطق جغرافیایی متنوع و گسترده تری فعال باشد،که اینگونه سازمانها را شرکت های پخش سراسری می نامند. شرکت های پخش سراسری در یک منطقه ی جغرافیایی بزرگ، شروع به ویزیت خرده فروشان و توزیع محصولات می نمایند. این فرایند تنها محدود به یک شهر و یا منطقه ی خاص نیست، بلکه شهرهای مختلف و متنوعی را شامل می شود. وقتی صحبت از سراسری بودن پخش در میان است می توان به 16 شهر اصلی و بزرگ ایران مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و غیره اشاره نمود. این شانزده شهر بدون شک، قبل از ورود، شناسایی و کارشناسی می شوند. این شهرها قابلیت این را دارند که به پخش های محلی متصل شده و یک پوشش کامل را در سرتاسر ایران عزیز ایجاد می نمایند. در صورت عدم وجود پخش محلی، شرکت های سراسری راهکارهای جانبی برای تکمیل بدنه پخش خود بوجود می آورند.

از مشخصه های بارز یک شرکت پخش سراسری، اندازه ی آن است که حدود 300 تا 400 پرسنل را شامل میشود. در شهرستانها غالبا از تیم های نمایندگی برای پوشش عملکردهای شرکت پخش استفاده می شود. این حجم گستردگی سازمان در کنار سودآوری، چالشهای زیادی را نیز به دنبال دارد. با رشد و گسترش سازمان عموما مدیریت نمایندگی ها و شعب دشوارتر و پیچیده تر می شود. این امری است که با افزایش حجم کاری سازمانها و سفارشات نیاز به ابزارهای مدیریتی قوی را پر رنگ تر می نماید. در بررسی تاریخچه ی شرکت های پخش سراسری غالبا شاهد آن هستیم که به علت حجم کمتر سفارشات و محصولات، تعداد شرکت های پخش کمتر و سیستمهای گزارش دهی به صورت دستی و هفتگی بوده است. اما امروز با حضور شرکت های رقیب و تنوع محصولات در بازار، مدیریت شرکت بزرگ و گسترده ای مانند شرکت پخش سراسری _که در مناطق جغرافیایی کاملا متنوعی حضور می یابد_ به کنترل و هدایت یکپارچه ی بیشتری نیاز دارد.

با توضیحاتی که بیان شد، به وضوح می توان حجم سرمایه گزاری در شرکت های پخش سراسری را درک نمود و اهمیت کارایی بهینه ی آن را برای سرمایه گزاران. این سرمایه ی کلان که عموما چندین برابر سرمایه گزاری برای یک پخش محلی است، نیاز به یک مدیریت یکپارچه و فرا مرزی دارد. مرزهای شهری، در کنار گستردگی جغرافیایی چالش های فرهنگی را نیز برای شرکتهای پخش سراسری به همراه دارد. این چالش عموما مانع از ایجاد شعبه ها می شود و استراتژی مدیریت را به سمت نمایندگی تغییر جهت می دهد. نمایندگان شهرستان ها با شناخت عمومی فرهنگ شهر و یا شهرستان خود، می توانند استراتژی های کاربردی را به مدیریت مرکزی پیشنهاد داده و ارتباطات موثرتری با مشتریان برقرار نمایند. اطلاعات مشتق شده از نگاه نمایندگان به عنوان واسط های فرهنگی میان شرکت مادر و نمایندگی ها، مدیران را در بهبود استراتژی های مشتری مداری و تولید یاری می نماید. 

همانگونه که در توضیح سازمان های فروش محور بیان شد، یکی از چالش های این سازمان ها، گستردگی و جزیره ای بودن آنهاست که به وضوح در سازمانهای پخش سراسری پررنگتر دیده می شود. در کنار تمامی چالشهایی که برای یک سازمان فروش محور دیده شد، در یک سازمان پخش سراسری، ارزیابی نمایندگان و یا شعب از اهمیت بالایی برخوردار است. نرم افزار Solution CS و تمامی نرم افزارهای مکمل آن، با امکان استقرار و پشتیبانی سراسری، نیازهای مدیران را فرای مرزهای جغرافیایی، و با توان کاری بر روی حداقل بسترهای تکنولوژی (از چالش های سازمانها با زیرساخت های فناوری کشور) پوشش می دهد تا یک بدنه ی یکپارچه و هماهنگ را مانند یک ماشین قدرتمند در اختیار مدیران هوشمند سازمانهای پخش سراسری قرار دهد.