پارس رویال

راهکارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

راهکار ویژه
شرکت های بازرگانی

شرکت های بازرگانی مخصوصا شرکت هایی که در بخش صادرات و واردات مشغول به فعالیت هستند ممکن است شرکت کوچک، متوسط یا بزرگ باشند ولی نوع فعالیت آنها و مخاطرات مشترک دارند. این شرکت ها به علت نیاز به زمانبندی های دقیق، استفاده از قوانین تجارت و حجم بالای ارزش محموله های خریداری شده که باید به دست مشتری برسد دارای شرایط خاص در حیطه کاری خود می باشند.