پارس رویال

راهکارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

راهکار ویژه
شرکت های پخش محلی

شرکت های پخش محلی به شرکت هایی اطلاق میشود که از یک یا چند تامین کننده کالاهایی را تهیه می نمایند و آن را در یک حوزه ی جغرافیایی مشخص پخش مویرگی می نمایند. این شرکت ها دارای هزاران مشتری بوده و روزانه بالغ بر ۵۰۰ عدد فاکتور صادر می نمایند.

شرکت های پخش محلی به صورت عمده، فروش سفارشی دارند به این معنی که قبل از توزیع کالا فروشندگان در پهنه ی جغرافیایی حضور پیدا کرده و اقدام به سفارش گیری (یا درخواست گیری) مینمایند. این در خواست ها در دفتر شرکت تایید و قطعی شده و پس از مسیر بندی در اختیار انبار و واحد پخش قرار میگیرند.روز بعد کالاها برطبق مسیر اعلام شده به خریداران تحویل داده شده و وجه نقد، چک و یا رسید دریافت میشود. ماشین های پخش در انتهای روز به شرکت مراجعه کرده و وجوهات، اسناد و اضافه کالا را تحویل می نمایند.

در برخی از شرکت های پخش محلی برای بخشی از کالاها فروش گرم نیز صورت میپذیرد به این معنی که فروشنده به همراه کالا به یک سری فروشگاه سر میزند و ضمن ارایه ی کالا همانجا فروش انجام میشود و اسناد و وجوهات را دریافت می نماید.