استقرار

استقرار و پیاده سازی یکی از بخش های اصلی شرکت پارس رویال است که وظایف اصلی آن به شرح زیر است: 

  • جلسات شناخت از سیستم موجود در شرکت مشتری و فرایند های تعریف شده و مورد نیاز
  • نصب پایگاه داده و ورود اطلاعات پایه
  • جلسه ی شناخت و اشنایی با حضور مدیران و تعریف نیاز های جدید
  • آموزش نرم افزار در محل  و به صورت موردی
  • نصب و راه اندازی نرم افزار به صورت فاز به فاز بر اساس اولویت بندی های تعریف شده
  • تبدیل اطلاعات پایگاه داده های قبلی
  • عملیاتی کردن سیستم
  • تعریف انواع عملکرد های اختصاصی مشتریان در نرم افزار
  • مشاوره در حوزه های تخصصی نرم افزار و سازمان های پخش