نرم افزارهای پارس رویال با قابلیتهای چند زبانه ای در خدمت مشتریان

پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸

نرم افزارهای سلوشن شرکت پارس رویال با قابلیت تغییر زبان به انگلیسی ،عربی،کردی … در خدمت مشتریان خود میباشد

با توجه به نیازهای جدید و طیف مختلف مشتریان امکان استفاده نرم افزار در کشورهای دیگر و زبان مورد نیاز فراهم گردیده و شرکتهایی که دارای شعب در خارج از ایران نیز میباشند میتوانند از این امکان استفاده نمایند