نرم افزارهای پارس رویال با قابلیتهای چند زبانه ای در خدمت مشتریان

پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸

نرم افزارهای سلوشن شرکت پارس رویال با قابلیت تغییر زبان به انگلیسی، عربی، کردی … در خدمت مشتریان خود میباشد

با توجه به نیازهای جدید و طیف مختلف مشتریان امکان استفاده نرم افزار در کشورهای دیگر و زبان مورد نیاز .فراهم گردیده و شرکتهایی که دارای شعب در خارج از ایران نیز میباشند میتوانند از این امکان استفاده نمایند