کنترل و آنالیز ناوگان با سیستم تحت وب نقشه

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت های پخش، افزایش دقت و بهره وری نظام جامع توزیع شامل پرسنل، وسایل حمل و نوزیع می باشد. سیستم نقشه شرکت پارس رویال قادر است با امکانات مختلف و پنل های محدوده ها، مسیر ها، آنالیز فرایند، پنل مخصوص مدیر و سرپرست فروش، پنل بازاریابان،  داشبورد و همچنین سفارشات آنلاین بهترین و جامع ترین سیستم کنترل توزیع و پخش (۱)   را برای پاسخ یه دغدغه  (2) شما مشتریان تحت نام سیستم نقشه تقدیم نماید

۱-AVL

۲-Fleet Tracking and Management