استقرار با
پارس رویال

خدمات ما
استقرار

استقرار و پیاده سازی یکی از بخش های اصلی شرکت پارس رویال است.

استقرار پارس رویال
خدمات استقرار پارس رویال
1.1
برخی از خدمات استقرار پارس رویال
  • جلسات شناخت از سیستم موجود در شرکت مشتری و فرایند های تعریف شده و مورد نیاز
  • نصب پایگاه داده و ورود اطلاعات پایه
  • جلسه ی شناخت و اشنایی با حضور مدیران و تعریف نیاز های جدید
  • آموزش نرم افزار در محل  و به صورت موردی
1.2
سایر خدمات استقرار
  • نصب و راه اندازی نرم افزار به صورت فاز به فاز بر اساس اولویت بندی های تعریف شده
  • تبدیل اطلاعات پایگاه داده های قبلی
  • عملیاتی کردن سیستم
  • تعریف انواع عملکرد های اختصاصی مشتریان در نرم افزار
  • مشاوره در حوزه های تخصصی نرم افزار و سازمان های پخش
استقرار پارس رویال
پکیج های خدمات
بهترین پلن خود را انتخاب کنید
پایه
ماهیانه
Photo sharing school
Drop out ramen hustle
Coworking viral landing
Crush revenue traction
User base minimum
پیشرفته
ماهیانه
Photo sharing school
Drop out ramen hustle
Coworking viral landing
Crush revenue traction
User base minimum
حرفه ای
ماهیانه
Photo sharing school
Drop out ramen hustle
Coworking viral landing
Crush revenue traction
User base minimum