Solution CS

Solution Cs

بازرگانی پیشه ی دیرینه ی ایرانیان!

سازمانهای بازرگانی معمولا سازمان های بزرگی نیستند (معمولا حدااکثر 50 نفر پرسنل دارند). از اینروانتظار دارند که با نرم افزاری سبک فرایند های خود را مدیریت کنند. انتخاب نرم افزار سبک معمولا به اشتباه منجر به یک انتخاب فاجعه بار می انجامد. چرا که این ویژگی با کم بودن کنترل ها و آسان گیری در قواعد اشتباه گرفته میشود. نرم افزار “سلوشن سی اس” نرم افزاری پرقدرت و جامع برای اداره ی سازمانهای بازرگانی است. این نرم افزار به تمام حوزه های عملیاتی یک شرکت بازرگانی نظر میکند و آنها را با دقت کامل در عین سادگی مدیریت میکند. با سلوشن سی اس، سازمان های بازرگانی می توانند مدیریت آسان و جامع را تجربه کنند.

سلوشن سی اس (Solution CS)

مقدمه 

نرم افزار سلوشن سی اس نرم افزاری است برای اداره ی سازمان های کوچک و متوسط (بین 10 تا 50 ) نفر. کلیه ی شرکت های بازرگانی،خدماتی، پخش های محلی از این دسته سازمان ها می باشند و از مخاطبین جدی این نرم افزار بوده و هستند. این نرم افزار با پیچیدگی های کم توانایی بزرگی به سازمان جهت اداره شدن میدهد.

ماژول ها

بخش های نرم افزار سی اس به گونه ای طراحی، پیاده سازی گردیده است که بتواند کلیه ی فرایند های سازمان را پوشش دهد. فهرست این ماژول ها و امکانات آنها در ذیل ارائه میگردد :

مدیریت امور مالی

 1. خزانه داری
 • امور بانک
 • امور صندوق
 • امور دریافت و پرداخت های تجاری
 • امور دریافت و پرداخت های غیرتجاری
 • امور تسهیلات
 • امور اسناد دریافتنی
 • امور اسناد پرداختنی
 • امور مدیریت نقدینگی
 • امور درخواست های پرداخت
 • امور دستورهای پرداخت
 • اموردریافت ها و پرداخت های ارزی
 • امور مدیریت منابع و مصارف
 • مغایرت گیری بانک
 • راس گیری
 • تهیه ی گزارشات کنترلی و مدیریتی نقدینگی و اسناد
 • صدور اتوماتیک اسناد مالی

2. حسابداری تدارکات

 • امور قرارداد های خرید
 • امور حساب تامین کنندگان
 • صدور صورت حساب های تامین کنندگان
 • ارتباط با سامانه های رسمی کشور
 • برنامه ریزی پرداخت
 • تسویه با تامین کنندگان بر مبنای فروش کالاهای مربوطه
 • صدور اتوماتیک اسناد مالی

3.حسابداری انبار

 • قیمت گذاری رسید ها
 • قیمت گذاری حواله ها
 • پشتیبانی از روش قیمت گذاری میانگین و فایلو
 • قیمت گذاری بر مبنای رسید
 • گزارش دهی بر مبنای لایفو
 • ثبت تعدیلات مبلغی اسناد
 • مدیریت اتصال هزینه ها به رسید ها
 • تهیه ی کلیه ی گزارشات ریالی و تعدادی انبار
 • صدور اتوماتیک اسناد مالی

4.حسابداری فروش

 • امور حساب مشتریان
 • صدور صورت حساب های فروش
 • ارتباط با سامانه های رسمی کشور
 • قیمت گذاری مرجوعی ها
 • مدیریت بهای کالاهای فروش
 • تهیه ی گزارش ها کنترلی و مدیریتی فروش
 • صدور اسناد اتوماتیک فروش

5.حسابداری دستمزد و حقوق

 • محاسبه ی انواع مدل کارکردی
 • محاسبه ی دستمزد بر اساس روش های مختلف قراردادی
 • محاسبه ی مانده های مرخصی
 • محاسبه ی پاداش ها ، عیدی و سنوات
 • محاسبات حقوق های معوقات
 • مدیریت امور وام و مساعده
 • مدیریت تسویه و پایان خدمت پرسنل
 • تولید اسناد مرتبط به بانک (فایل های بانکی)
 • اتصال به سامانه های رسمی کشور (بیمه و دارایی)
 • صدور اتوماتیک اسناد دستمزد

6.حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

 • محاسبه ی بهای تمام شده به صورت لحظه ای
 • محاسبه ی بهای تمام شده به صورت مرحله ای
 • محاسبه ی بهای تمام شده به صورت پیش بینی
 • محاسبه ی بهای تمام شده به تفکیک عملیات تولیدی
 • مدیریت انحرافات
 • اتصال به سیستم هزینه ها برای محاسبات اختصاصی
 • صدور اتوماتیک اسناد بهای تمام شده

7.دفتر داری

 • دریافت خودکار کلیه ی اسناد از زیر سیستم ها
 • مدیریت شماره های موقت
 • کنترل فرایند رسیدگی به اسناد مالی از یادداشت تا قطعی
 • پشتیبانی عملیات بستن حساب (طی دوره، پایان دوره)
 • صدور اسناد اتوماتیک افتتاحیه و اختتامیه
 • تولید اسناد نظیر جهت تحریر دفاتر قانونی
 • ارائه ی صورت های مالی

مدیریت تولید

 1. مدیریت روش های ساخت و فرمولاسیون
  • تدوین فرمولاسیون متعدد و نامحدود برای یک محصول
  • تعیین فرمول های استاندارد جهت برنامه ریزی
  • تدوین فرمولاسیون مرحله ای
  • ثبت و ضبط هزینه های اختصاصی فرمول
  • اختصاصی سازی فرمولاسیون بر مبنای کاربر
  • ثبت و ضبط دستورالعمل های اجرایی برای فرمولاسیون

2. مدیریت اجرای تولید

  • اجرای تولید بر اساس فرمول و سری ساخت های متفاوت
  • کنترل کسری های تولید و ارائه ی پیش آگهی
  • ارتباط با انبار جهت هرگونه دریافت و یا تحویل کالا
  • ارتباط با سیستم اموال جهت ثبت عملکرد ماشین الات تولید
  • ارتباط با سیستم پرسنلی جهت ثبت عملکرد عوامل انسانی تولید
  • ثبت گزارشهای کار به صورت روزانه
  • تهیه ی گزارشات کنترلی و مدیریتی تولید

مدیریت فروش و توزیع

  1. مدیریت امور مشتریان
   • گروه بندی مشتریان به صورت درختواره
   • گروه بندی فرعی مشتریان به صورت نامحدود
   • مدیریت حساب های بانکی مشتریان
   • مدیریت مستندات مشتریان
   • تهیه ی شناسنامه ی کامل مشتری
   • اعتباردهی به مشتریان
   • بخش بندی اعتبار جهت سازمان های فروش متعدد
   • اختصاصی سازی قرارداد و لیست قیمت به مشتریان
   • مدیریت سوابق تغییراتی اطلاعات مشتریان
   • ثبت درخواست های مشتریان
   • ثبت کلیه ی وقایع مربوط به مشتریان
   • هدف گذاری بر اساس جغرافیا، گروه مشتری و مشتری

2. مدیریت سازمان فروش

  • گروه بندی درختواره ای سازمان فروش
  • گروه بندی نامحدود افراد در گروه های فرعی
  • تعیین سرپرست های کارشناسان فروش به صورت تقویم
  • تعیین سهمیه های فروش برای کارشناسان فروش
  • سطح بندی اطلاعات برای سطوح مختلف سازمان
  • اعتباردهی به سازمان فروش
  • ارائه ی کارنامه های سازمان
  • هدف گذاری بر اساس سازمان فروش

3. مدیریت ناوگان توزیع

 • تعریف ماشین های توزیع بر مبنای وزن و حجم
 • تعریف راننده ها
 • تعریف موزعین

4. مدیریت مسیرها و جغرافیای فروش و توزیع

 • تعریف مسیرهای برنامه ای
 • اختصاص مسیر به سازمان فروش به صورت چندگانه
 • پشتیبانی از تغییرات موقت در مسیرهای عملیاتی

5. مدیریت پروموشن ها و تخفیفات و جشنواره ها

 • پشتیبانی از تخفیفات مختلف
 • پشتیبانی از کالاهای رایگان
 • پشتیبانی از ممنوعیت های فروش
 • وابسته سازی قوانین به یکدیگر
 • به صورت کلی پشتیبانی از کلیه ی مصوبات شرکت ها جهت توسعه ی فروش

6. مدیریت فروش سرد

 • سفارش گیری بر مبنای مسیر
 • کنترل اعتبار مشتریان
 • اطلاع رسانی کلیه ی وقایع فرایند
 • ثبت برگشت از توزیع ها

7. مدیریت فروش گرم

 • بارگیری بر اساس سبد کالا
 • حضور در بازار بر مبنای مسیر
 • کنترل اعتبار مشتری
 • ثبت فاکتور فروش در زمان تحویل کالا
 • تخلیه ی اتوماتیک بار در پایان روز یا نگهداری موجودی

8. مدیریت فروش قراردادی

 • ثبت شرایط پرداخت و سایر شرایط
 • دریافت درخواست مشتری از سامانه های مختلف مربوط به مشتری
 • بارگیری و ارسال مستقیم

9. مدیریت کالاهای مرجوعی توزیع و مرجوعی فروش

 • پشتیبانی از فرایند مرجوعی از مجوز مرجوعی تا رسید انبار
 • قیمت گذاری مرجوعی بر مبنای روش های مختلف (فاکتور فروش، قیمت لحظه ای، لیست قیمت،…)
 • اتصال به انبارهای سالم وضایعات برای مسیردهی به فرایند مرجوعی
 • گزارش دهی موثر برای کاهش مرجوعی

مدیریت زنجیره ی تامین

  1. مدیریت امور تامین کنندگان
 • گروه بندی تامین کنندگان به صورت درختواره
 • گروه بندی فرعی تامین کنندگان به صورت نامحدود
 • ثبت مستندات مربوط به تامین کنندگان

2. مدیریت فرایند خرید از نیاز تا تحویل کالا

 • پشتیبانی از فرایند های متنوع خرید (داخلی، خارجی،…)
 • ارتباط با انبار جهت ارائه مجوزات دریافت کالا
 • مدیریت هزینه های مربوط به سفارشات و محموله ها
 • پشتیبانی همزمان از ارزهای متنوع
 • ارائه ی گزارشات مدیریتی و کنترلی جهت تصویرسازی وضعیت

مدیریت سرمایه های انسانی

  1. مدیریت مدارک پرسنل
 • ثبت اطلاعات فردی و وابستگان
 • ثبت اطلاعات تحصیلی و آموزشی و مهارت ها
 • ثبت اطلاعات سوابق کاری و تجارب مربوطه
 • ثبت اطلاعات سوابق بهداشتی و درمانی
 • نگهداری کلیه ی مستندات پرسنلی

2. مدیریت احکام

 • پشتیبانی از انواع روش های استخدامی
 • تولید خودکار احکام مورد نیاز

امکانات ویژه

 • امکان اجرا بر روی شبکه های مختلف اطلاعاتی (مانند اینترنت)
 • امکان اجرا بر روی ویندوز و یا مرورگرهای مختلف
 • دارابودن اپلیکیشن تلفن همراه جهت اجرای پرسنل متحرک سازمان (کارشناسان فروش، توزیع کنندگان، انباردار و …)
 • اتصال به دستگاه های جانبی متنوع (ترازو، بارکد خوان، چاپگرها …)
 • امکان ایجاد میز کار اختصاصی
 • اطلاع رسانی اتفاقات کسب و کاری به صورت خودکار (اعلانات سررسید چک، کمبود ها و …)
 • دارا بودن کانال مستقیم اطلاعاتی با شرکت پارس رویال جهت امور پشتیبانی
 • دارا بودن فضای گفتگوی مجازی اختصاصی بین کاربران (چت و نامه نگاری)
 • ثبت کلیه ی اتفاقات و وقایع داخل نرم افزار جهت بالابردن امنیت اطلاعات و کاربران
 • دارابودن تقویم و سررسید اختصاصی کاربران

 

 

نیازمندی فنی

 از نظر نرم افزار سلوشن سی اس بر روی سخت افزار ها با امکانات بسیار کم هم قابل اجراست لیکن جهت بالابردن کارایی توصیه میگردد تا آنجا که شرایط سازمان اجازه میدهد امکانات سخت افزاری سرور سازمان تقویت گردد. برای دریافت مشاوره در این زمینه می توانید با کارشناسان فنی پارس رویال گفتگو کنید

 از نظر سیستم عامل می باید سیتسم عامل ویندوز روی سرور نصب شده باشد. نسخه ی ویندوز اهمیت چندانی ندارد لیکن توصیه میگردد حتی المقدور از نسخ بالاتر ویندوز استفاده گردد.

 از نظر سرور بانک اطلاعاتی نیز می باید نرم افزار SQL-Serve نصب گردد. نرم افزار سلوشن سی اس روی کلیه ی نسخ این نرم افزار اجرا میگردد لیکن توصیه اکید میگردد که از نسخ بالای این نرم افزار استفاده گردد زیرا که بهبود های بسیاری در زمینه ی کارایی به اجرای نرم افزار سازمان میدهد.

 

قیمت 

بهای نرم افزار سلوشن سی اس دارای سه بخش است:

 • بخش لیسانس نرم افزار
 • بخش نصب، آموزش، استقرار و راه اندازی نرم افزار
 • بخش پشتیبانی و نگهداری

بهای لیسانس نرم افزار بر مبنای جدول زیر برای سال 1402 می باشد. مشتریانی که پیش از این از شرکت پارس رویال خرید داشته اند می توانند با تماس با کارشناسان فروش از تخفیف سابقه دار بودن استفاده کنند.

بهای نصب و آموزش استقرار و راه اندازی به صورت ساعتی مشخص میشود. بهای هر ساعت خدمات در سال 1402 در جدول زیر خواهد آمد.

بهای پشتیبانی از نرم افزار برای سال اول 20 درصد بهای لایسنس خواهد بود. در سالهای بعد بر مبنای میزان افزایش دستمزد سالانه اضافه خواهد گردید. هریک از ماژول های خریداری شده به صورت جداگانه سه ماه بعد از  زمان عملیاتی شدن در سازمان رایگان پشتیبانی خواهد شد.

جدول 1 : بهای لیسانس نرم افزار

ردیف

شرح

بها (ریال)

1

نرم افزار فروش و پخش

200،000،000

2

نرم افزار انبار

100،000،000

3

نرم افزار خرید (داخلی و خارجی) – تدارکات

100،000،000

4

نرم افزار دریافت و پرداخت

100،000،000

5

نرم افزار حسابدار ی

100،000،000

6

نرم افزار حقوق و دستمزد – پرسنلی

100،000،000

9

نرم افزار تولید

1.000.000.000

10

نرم افزار تبلت ویزیت

50،000،000

 
جدول 2 : بهای ساعتی استقرار

ردیف

شرح

بهای هر ساعت (ریال)

1

مدیریت پروژه

7،000،000

2

کارشناس ارشد پروژه

5،000،000

3

کارشناس پروژه

4،000،000