سیستم نظارت و رسیدگی بر عملیات نیروها و تجهیزات خارج از سازمان مبتنی بر نقشه

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

نرم افزار فوق قادر است با دریافت اطلاعات و مختصات جغرافیایی بازاریابان و توزیع کنندگان و خطای کار پرسنل را از نظر زمانی و مکانی مشخص نموده و نمایش دهد. این سیستم دارای امکانات و ویژگی های منحصر به فرد ذیل می باشد:

 • جامع ترین سیستم کنترل توزیع و پخش LVA
 • پاسخ به دغدغه های شما Managent and Tracking Fleet
 • انتخاب و حرکت بر روی نقشه
 • ویرایش و حذف لایه های اطلاعاتی بر روی نقشه
 • امکان محدوده بندی
 • امکانات گزارش گیری سریع و ویژه
 • مطلعبودن از وضعیت فروش، کالا و مطالبات
 • ارتباط نزدیک این سیستم یا الباقی سیستم ها
 • ارسال
 • پیامک بنا به سیاست سازمان پخش
 • یکپارچگی با تمامی محصولات پارس رویال
 • مشاهده عکس ها بر روی نقاط