پروژه هوش تجاری

پروژه هوش تجاری

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

پروژه ی هوش تجاری این شرکت برای هر مشتری پس از جلسات متعدد کارشناسی طراحی و اجرا میشود. یکی از مهمترین ویژگیهای این سیستم قابلیت یکسان سازی خروجی سیستم های مختلف به صورت هم زبان و یک شکل برای هلدینگ هایی میباشد که نرم افزارهای مختلفی استفاده میکنند. امکانات پروژه هوش تجاری می تواند شامل کلیه موارد ذیل یا بخشهایی جداگانه بنا به وضعیت و نیاز سازمان شما باشد:

  • Validation Data
  • Warehous Data
  • بررسی و کنترل عملیات در زیر سیستم های OLTP
  • Layers Security
  • Visualization
  • Analysis Basket
  • بررسی دوام موجودی
  • بررسی مشتریان جدید، ازدست رفته و بازگشتی
  • بررسی میانگین مدت تسویه و مدت سررسید گزارش گیری بر اساس تاریخ شمس، میلادی و قمری
  • افزایش سرعت گزارش گیری