Solution CS

Solution Cs

بازرگانی پیشه ی دیرینه ی ایرانیان!

سازمانهای بازرگانی معمولا سازمان های بزرگی نیستند (معمولا حدااکثر 50 نفر پرسنل دارند). از اینروانتظار دارند که با نرم افزاری سبک فرایند های خود را مدیریت کنند. انتخاب نرم افزار سبک معمولا به اشتباه منجر به یک انتخاب فاجعه بار می انجامد. چرا که این ویژگی با کم بودن کنترل ها و آسان گیری در قواعد اشتباه گرفته میشود. نرم افزار “سلوشن سی اس” نرم افزاری پرقدرت و جامع برای اداره ی سازمانهای بازرگانی است. این نرم افزار به تمام حوزه های عملیاتی یک شرکت بازرگانی نظر میکند و آنها را با دقت کامل در عین سادگی مدیریت میکند. با سلوشن سی اس، سازمان های بازرگانی می توانند مدیریت آسان و جامع را تجربه کنند.