داشبوردهای فروش

داشبوردهای فروش جهت کمک به رده های مختلف کارکنان در حوزه فروش نظیر کارشناسان، سرپرستان، مدیران و ذینفعان توسعه داده شده است. متناسب با کاربران هر بخش، سنجه های مختلف عملکردی در بخش های مختلف فروش در داشبوردهای فروش سازمان توسعه داده می شود. تعیین و محاسبه با استفاده از رویکردی کل نگر صورت گرفته به نحوی که جزئی ترین اطلاعات تا مسائل کلان پوشش داده شوند. داشبوردهای فروش در بخش های مختلفی توسعه داد می شوند که در ادامه بدان ها اشاره می شود:

 • داشبوردهای عمومی فروش
 • داشبورد فروش ریالی
 • داشبورد فروش مقداری
 • داشبورد ترند فروش
 • داشبورد پرفروش ترین- کم فروش ترین محصولات
 • داشبورد پرفروش ترین- کم فروش ترین شهر ها
 • داشبورد فروش به تفکیک مناطق جغرافیایی
 • هیت مپ فروش
 • داشبورد پروموشن ها و تخفیف ها
 • داشبورد برگشت از فروش
 • داشبورد های مقایسه ای فروش
 • داشبورد مقایسه ای فروش (بازه زمانی مقایسه-بازه زمانی مبنا)
 • داشبورد مقایسه ای عملکرد فروش محصولات (بازه زمانی مقایسه-بازه زمانی مبنا)
 • داشبورد مقایسه ای عملکرد فروش به تفکیک مناطق جغرافیایی (بازه زمانی مقایسه-بازه زمانی مبنا)
 • داشبوردهای مشتریان
 • داشبورد تعداد مشتریان فعال
 • داشبورد تفکیک مشتریان به مناطق جغرافیایی
 • داشبورد دسته بندی مشتریان
 • داشبورد متوسط سفارش مشتریان
 • داشبورد گزارش ریزش مشتری
 • داشبورد تحلیل سبد مشتری
 • داشبورد اهداف فروش
 • گزارش تحقق اهداف فروش
 • گزارش انحراف از اهداف فروش
 • گزارش پورسانت ویزیتورها

داشبوردهای توزیع و پخش

 • داشبورد دراپ سایز
 • میانگین مقدار سفارش داده شده توسط هر مشتری به تفکیک گروه محصول، منطقه و هر SKU
 • میانگین ارزش هر کیلو سفارش شده داده شده توسط هر مشتری به تفکیک گروه محصول، منطقه و هر SKU
 • داشبورد عملکردی ویزیتورها
 • میانگین مقداری فاکتورها
 • میانگین ریالی فاکتورها
 • تنوع محصولات فروخته شده
 • پوشش دهی مسیر
 • داشبورد های مالی توزیع و پخش
 • نسبت هزینه ها به درآمدها
 • درصد تخفیف در لاین های مختلف توزیع
 • درصد پروموشن در لاین های مختلف توزیع

درباره ما

شرکت پارس رویال، با بیش از 30 سال سابقه درخشان در ارائه راهکارهای سازمانی شخصی سازی شده برای طیف گسترده ای از کسب و کارها، در حوزه های تولید نرم افزار، مالی، فرآیند سازی، منابع انسانی، آموزش، استقرار، پشتیبانی و گسترش تجارت به مدد تجربه چندین ساله خود در صنعت نرم افزار ایران چشم به افق های بلند پیش رو دوخته است.

شبکه های اجتماعی